Re:new06

Re:new er sat i verden, fordi svaret på nutidens udfordringer må findes i en kobling af ydre opfindsomhed og indre balance.

På Re:new mødes flere hundrede ledere og fornyere indenfor hver deres område for at udforske, udveksle om og blive klogere på fremtiden og det lederskab, der er aktuelt i den tid vi lever i.

Vi vil gerne invitere dig med!

Vi er vant til at gå til konferencer, hvor vi primært møder folk fra vores egen verden, sektor, eller fagdisciplin.

Det gør vi op med på Re:new - her handler det om noget helt andet, nemlig at løfte perspektivet og gå på tværs.

På Re:new skaber vi et bredspektret møde mellem folk, der går forrest indenfor hver deres felt. Vi udnytter kompleksiteten af at vi har bragt forskelligartede aktører og discipliner ind i samme rum.

Det giver os alle sammen mulighed for at blive positivt forstyrret i vores tanke- og handlermåder, og få udvidet vores muligheder for innovation og fornyelse.

En rød tråd igennem Re:new konferencerne er autentisk lederskab og hvordan vi praktiserer det.

 

RE:NEW KONFERENCEN - ENZYMER TIL DIT LEDERSKAB OG DEN FREMTID, DU ØNSKER AT SE

Re:new er et mødested for fornyelse, hvor du både får noget til dig og dit, og samtidig inviteres til at være en del af noget større.

Et sted, hvor du får tilbudt ‘enzymer’ (viden, spørgsmål, personer, erfaringer og redskaber) til dit lederskab og til den fremtid, du ønsker at se.

Som deltager er dit udbytte bl.a. at du introduceres til:

• VIGTIGE FREMTIDIGE MEGA-TENDENSER, SOM DU FÅR OMSAT TIL DIN EGEN KONTEKST PÅ DAGEN.

 PERSONLIGE MØDER MED PERSONER, SOM KAN BLIVE EN DEL AF DIT FREMTIDIGE NETVÆRK.

 REDSKABER OG MODELLER, DER MATCHER DE UDFORDRINGER OG DET MINDSET, SOM KALDER PÅ OS.

 MULIGEHDER FOR AT VÆRE MED TIL AT SKABE DEN FREMTID FOR DIG OG VERDEN, SOM DU ØNSKER AT SE.

 LABS, HVOR DU KAN INVOLVERE ANDRE I DINE PROJEKTER/SPØRGSMÅL ELLER KOBLE DIG PÅ ANDRES.

 

 Ja, tak! Jeg vil med! 


RE:NEW MEETS WISDOM 2.0

Ved sidste Re:new blev vi beæret med at blive sammenlignet med den nye store “Wisdom 2.0 - Living mindfully in the digital age”-konference i Californien. Vi har udforsket sammenligningen og taget vores egen fornyelsesmedicin ;-)

Det har resulteret i 5 fornyelser, som vi er stolte af dele med jer, nemlig:

 Et åbent aftenprogram med mulighed for at tune ind, få ny global inspiration og invitere en gæst med gratis.


 6 valgfrie pre-workshops forud for konferencen. 


 Re:new labs om eftermiddagen (med indhold man selv kan have indflydelse på).   


 Et mentorskabsprogram for studerende og sociale entreprenører
 under 30 år.

 

ÅRETS RE:NEW TEMA: TILLID
 
Til denne 6. udgave af Re:new har vi valgt at zoome ind på “Tillid”.

"Hvorfor og Hvordan er tillid en afgørende faktor i vores lederskab, i fornyelse og i samfundet som helhed?" 

"Hvad har vi brug for at erkende om tiilid for at skabe mere nysgerrig og helhjertet fornyelse?"

"Hvad har du brug for at give slip på, for at blive mere tillidfuld?? 

Vi udforsker “tilliden” fra alle mulige vinkler. Organisatorisk, relationelt, samfundsmæssigt, kropsligt, økonomisk, personligt, markedsmæssigt osv. Som deltager får du bredspektret inspiration omkring "Tillid" og inviteres samtiig til at bringe egne erfaringer i spil og at omsætte indsigter fra konferencen til egen kontekst.

 

 Ja, tak! Jeg vil med!  


GENERØSE BIDRAGSYDERE OG MINDFULNESS BASERET KONFERENCE FORM

Dette var den formelle invitation. Det som virkelig er invitationen fra os er i virkeligheden programmet med alle de mange inspirerende personer og den unikke mindfulnessbaserede konference-form.

Et program, hvor du forhåbentlig fornemmer den store kærlighed, nysgerrighed og generøsitet, som vi - og alle bidragsyderne - har lagt i programmet det sidste år for at lave en forrygende og fornyet 6. udgave af Re:new.

Læs om hvilke personer du kan møde via links på programsiden. Årets mange bidragsydere inkluderer inspirerende fornyere indenfor både det private, NGO'er og det offentlige - praktikere og forskere - direktører, fremtidsforskere og ledere, som med succes er gået nye veje.

Til det nye aften-arrangement, hvor Steen Hildebrandt og 6 andre inspiratorer giver bolden op, er der et begrænset antal gratis billetter, hvis du er hurtig her. Du er velkommen til at invitere en gæst med.

Nok, om det, vi har glædet os og vi håber at du føler dig inspireret til at være med! - og ja, tage kollegaer med - og evt. deltage i eller støtte op om vores nye mentorskabs-initiativ, hvor man kan bidrage som mentor eller ansøge om en af de gratis pladser for unge seje fornyere under 30 år.

Der er som tidligere år gode rabatter på billetter (inkl. mængderabatter), hvis du er blandt de hurtige og allerede tilmelder dig nu

På vegne af de mange folk bag.

Carsten Ohm, initiativtager til Re:new

RE:NEW

- NYSGERRIG OG HELHJERTET FORNYELSE!

 

 Ja, tak! Jeg vil med! 

 

Læs mere om programmet og bidragsydere

Læs mere om årets Re:new tema: Tillid.