Re:new Mentorskab 2.0

For at understøtte og udnytte den værdifulde og vigtige kobling mellem ledere og fornyere på tværs af generationer, har vi etableret en unik mentorskabs-mulighed i forbindelse med konferencen.

HAR DU OVERVEJET MULIGHEDERNE I ET MENTORSKAB, SÅ ER DETTE EN UNIK CHANCE FOR GRATIS AT BLIVE KLOGERE PÅ MENTORSKAB - OG PRØVE DET AF, HVIS DU HAR LYST.

Mentorskab er et samtaleforløb, hvor en erfaren person (leder) stiller sig til rådighed for en mindre erfaren person (fornyer), og hvor begge får noget ud af relationen. De finder hinanden i Mentorzonen på konferencen, men forinden har de fået en kort introduktion i, hvordan man holder en mentorrelation kørende. De indleder et samtaleforløb, hvor eneste forpligtelse er at give tilbagemelding på forløbet efter afslutningen.

Målet med Re:new Mentorskabs initiativ er, at:

 • sætte rammen for etablering af mentorskabs-relationer mellem ledere og fornyere på tværs af generationer.
 • tilbyde unge passionerede, begavede og entreprenante personer under 30 år's deltagelse i Re:new konferencen.

Vi har været heldige at kunne etablere et samarbejde omkring initiativet med Birgit Toft, der er forfatter til flere bøger om mentorskab, og Nana Friis Madsen, som tilsammen har over 30 års erfaring med mentorskab i offentlig og privat regi.

UDBYTTET FOR DIG - SOM RE:NEW DELTAGER - ER:
 • At du får mulighed for at blive mentor for en yngre deltager
 • At du bliver introduceret til mentorskab i en to timers workshop den 30. januar 2017 kl. 16-18
 • At du får first hand oplevelse af, viden om/fra unge, som er dybt involveret i nye innovative projekter, virksomheder, bevægelser og strømninger.  
 • At du støtter en ung fornyers deltagelse via dit køb af din billet
 • At du får adgang til interessante unge og deres netværk

UDBYTTET FOR DIG - UNDER 30 ÅR - ER:

 • At du får mulighed for at formulere dit behov præcist i en ansøgning
 • At du bliver introduceret til mentorskab i en to timers workshop den 30. januar 2017 kl. 16-18
 • At du får mulighed for at prøve et mentorskab af
 • At du får gratis adgang til Re:new konferencen 31. januar 2017
ER DU INTERESSERET, SÅ GÅ TIL TILMELDINGS-SIDEN, hvor du som:
 • 'Normal' deltager kan tilmelde dig Re:new og i tilmeldingsprocessen krydse "mentor" feltet af og indikere at du er nysgerrig på det med mentorskab.
 • Ung under 30 år kan ansøge om en "Under 30 år-billet" til Re:new, pre-workshop og Re:new mentorship initiativ (husk også at sende personligt motiveret ansøgning pr. email til: info@renew.dk)

Mandag den 30, januar vil Re:new kl. 16.00-18.00 være vært for en Mentor workshop. Her introduceres til mentorskabets muligheder, og man bliver forberedt på at etablere et evt. mentorskab i forbindelse med Re.new konferencen eller efter konferencen.

I vores "Mentorzone" i konferencesalen kan du læse om eller møde personer, der er på udkig efter en mentor eller mentee.

Tre gange i løbet af Re:new dagen vil der i Mentorzonen være særligt mulighed for at møde andre - eller blive klogere på operationalisering af et mentorskab.

Det er kl. 8.15-9.00 (m. frisk morgenkaffe), kl. 14.30-15.15 (i Re:new lab) og kl. 17.00-17.30 (umiddelbart efter konferencen), hvor Birgit Toft og Nana Friis Madsen vil være tilstede med deres mange års erfaring med mentorskab og byggen bro mellem fornyere på tværs af generationer.

Initiativet er etableret med støtte fra en række bidragsydere, som vi er MEGET TAKNEMMELIGE for.

De unges deltagelse og mentorskabs-initiativet muliggøres gennem deltageres køb af billet til Re:new, pre-workshop værternes donation af tid samt sponsorer.

 

Er du/I interesseret i at høre mere om, hvordan din organisation i lille eller stor skala kan støtte op om og få noget ud et Mentor-sponsorat, så kontakt os på info@renew.dk 

Vi håber du synes godt om initiativet og at du har lyst til enten at være med eller støtte om initiativet!
 
For tilmelding som hhv. "Ung under 30 år" og "Normal Re:new deltager", gå til tilmeldingssiden, hvor du igennem tilmeldings-processen indikerer din interesse for at være med.