Årets Re:new tema: Tillid

 

På årets Re:new har vi - oveni alt det andet som sker og det I selv har med - valgt at udforske fremtiden, fornyelsen og vores lederskab gennem en optik omkring “Tillid”. Vi går dybere og bredere end normalt, og udforsker tillid ud fra forskellige perspektiver/fagligheder/baggrunde - og finder vigtige og værdiskabende sammenhænge mellem tillid på  organisatorisk, relationelt, samfundsmæssigt og personligt plan.

 

Engang var tillid noget man havde til kongen, kronen, konen, vejret, chefen, kollegaerne eller de nye loyale medarbejdere eller kollegaer.

 

I dag oplever man oftere at stå mere alene, og tilliden til hinanden, organisationen, udviklingen, verden og til en selv, er under pres.

 

En tillid, som er nødvendig, så man med kraft og balance kan træffe vigtige og nogle gange hårde beslutninger - og få andre med. Tillid, for at kunne være innovative, overleve på markedet, finde ståsted(er) - og kunne give slip og finde nye og andre vigtige veje fremad.

 

Vi bringer vores research på “Tillid” videre til dig gennem nogle af dem vi har talt med. Det inkluderer bl.a.: filosoffer, topledere, økonomer, fremtidsforskere, psykologer, historikere, mindfulness instruktører, idræts- og hjerne- og tillids-forskere, biskopper, ledelsestænkere m.m.

 

 Ja, tak! Jeg vil med! 

 

Læs mere om programmet og bidragsydere.

 

FRA TILLIDS-KRISE TIL TILLIDS-MULIGHED

Tillid er sammen med modet, måske den bedste medicin mod tillidens modsætning, nemlig frygten. Frygten for ikke at kunne slå til, for klimaet, for terror, for at andre snyder eller ikke handler etisk eller er i stand til at honore din tillid. Med udforskningen af “Tillid” inviterer vi dig til at bruge modet til at kigge frygten lige i øjnene. Men at gøre det med tillid og ikke blive fanget af frygten eller misbruge den, som en platform for at skræmme eller hverve folk - eller som uforpligtende konversations-emne uden handling.

 

Med historier og samtaler forud for og under Re:new vil vi bidrage til at vi ser fremtidens udfordringer realistisk i øjnene - tillidsfuldt - og skaber en fornyet, ja, tillid. At få vendt kikkerten og med de mange erfaringer vi har med tillid og vende “Tillids-krisen” til en “Tillids-mulighed”.

 

- og huske, hvad Ralph Waldo Emerson (forfatter og filosof) sagde:

“Tillid til os selv er den første hemmelighed  bag succes…. essensen af heltemod”

 

TILLIDEN OG FREMTIDEN

Fremtidens organisation, skriver denne tids mest spetakulære management tænker, Frederik Laloux, er “høj på tillid og lav på frygt”. Det flugter rigtigt godt med de budskaber vi tidligere har hørt Otto Scharmer fortælle om på Re:new - og på den måde vi sammen med de mange, mange skønne bidragsydere, frivillige og deltagere har lavet og laver Re:new på - nu for 6 gang.

 

Vi glæder os, og skylder mange megen tak for at vi er kommet så langt som til at kunne invitere dig. Uden alle dem, og masser af tillid (!), var vi aldrig kommet så langt.

 

 

 Ja, tak! Jeg vil med! 

 

Læs mere om programmet og bidragsydere.

 

  

PS: Ovenstående er skrevet i fuld tillid til at det hverken er helt idiotisk eller helt perfekt :-)

 

Vi er meget nysgerrige på at blive klogere på “Tillid” og gøre årets Re:new til et “tillidens topmøde”. Har du pointer, illustrationer, nuanceringer af ovenstående eller folk, vi burde invitere, så tøv ikke med at skrive til os eller lave et opslag på Re:news Facebook side.

 

Som vi plejer at sige: ret til fornyelse forbeholdes.